Our Announcements

Plan połączenia Tappest sp. z o.o. i Saglabs SA

03/10/2022

Warszawa, dn. 3.10.2022

Tappest sp. z o.o. i Saglabs SA ogłaszają niniejszym plan połączenia. Plan dostępny jest w załączniku pdf. Plik zabezpieczony jest hasłem.
Hasło dostępu do pliku jest dostępne bezpłatnie na życzenie po przesłaniu prośby o jego udostępnienie na adres email: biuro@tappest.com.

Załączniki: